Edward van de Vendel

Leestips • Kinder en jeugd

Nog lang geen later

Een complete nieuwe bundel van Kees Spiering - dat is een sensatie. Want in 2018 kwam na jaren van publicatiestilte zijn Jij begint uit, maar dat was een (weliswaar prachtig rijk uitgegeven) bundeling van voornamelijk oude gedichten. Nog lang geen later is een, opnieuw prachtig rijk uitgegeven, bundeling van vijftig verse verzen. Een sensatie dus. Want Kees Spiering is nu eenmaal een van onze meest bijzondere, meest authentieke, meest spectaculaire dichters voor kinderen, jongeren en alleman.

Eerst maar een citaat. Uit een gedicht over angst, en hoe daar vanaf te komen ('Allesreiniger', bladzijde 21):
Zoals het zwart op de wanden van kamers
waar 's winters open vuur brandt, zo
kleeft de angst aan iedere wand
van mijn binnenkant.
Zo mooi.
En dan, aan het einde van dit gedicht, na de verzuchting dat er geen schoonmaakmiddel is voor deze angst:
Tijd. Warme strooptrage tijd
waarin ik, niet langer bang
eindelijk weer langzaam kan denken.

Dit is niet alleen precies formuleren, dit is formuleren zodat er licht aangaat. Dit is formuleren zodat het (om met een citaat uit een ander gedicht, bladzijde 13,te spreken) zacht gaat suizen.
Maar niet alle gedichten gaan over kleine, tedere onderwerpen. Er zijn ook verzen over iets te stoere vaders die schelden achter het stuur, er is een gedicht over bevingen vanwege gasboringen en er is er zelfs een over Greta Thunberg.

Wie deze bundel koopt heeft niet een boek te pakken, maar een evenement. Je kunt er steeds naar terugkeren en elke keer weer iets nieuws ontdekken. Nog lang geen later is, compleet met de tekeningen van Jeska Verstegen, niet alleen een Kees-Spieringsensatie, het is een Nederlandse-kinderpoëziesensatie.