Edward van de Vendel

Leestips • Queer

#NietGayGenoeg
met voorwoord door Glenn Helberg

Je vlucht uit je land omdat je vanwege je geaardheid of je gender je leven niet zeker bent en je vraagt asiel aan in Nederland. Soms (en nog veel te vaak) gebeurt het dan dat na gehoor door de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het verdict luidt: 'Ongeloofwaardig LHBTI'. Maar waar is die ingeloofwaardigheid op gebaseerd? Op antwoorden tijdens een westers geöriënteerd vraaggesprek?

LGBT Asylum Support is de stichting die een flink aantal van deze mensen in hun procedures begeleid heeft. Als gids, als vangnet en als ondersteuning gedurende de hele asielprocedure. Bovendien maakt LGBT Asylum Support politici en beleidsmakers meer bewust van de soms achterhaalde of zeer westerse termen waarmee het verhaal van vluchtelingen onderzocht wordt. De grootse campagne #NietGayGenoeg, waar dit boek een klein onderdeel van is, heeft al tot eerste successen en aanpassingen geleid.

Dit indringende boek, met 28 portretten en korte verhalen van LHBTQIA+-asielzoekers die in eerste instantie het stempel 'ongeloowaardig LHBTI' kregen, komt echt binnen. Door de prachtige portretten door Mona van den Berg, en door zinnen uit de interviews die raken: Alvin (17) uit Sierra Leone, die zegt: 'Voor mensen uit Afrika is het heel moeilijk om openlijk over seks, relaties en dat doort zaken te praten.' Erica (32) uit Kameroen: 'De IND zei dat ik loog, dat mijn uitleg van mijn gevoelens vaag waren en dat ze meer verwachtten van een hoogopgeleide vrouw. [...] Het ergste waren de vragen over mijn partner in Kameroen, die zes maanden nadat ik was vertrokken werd vermoord.' Igbinidu (25) uit Nigeria: 'Mijn beste ervaringen hier waren tot dusver: bijzonder zijn in een bijzondere gemeenschap.' Reni (35) uit Iran, die bij wijze van advies aan andere LHBTQIA+-ers zegt: 'Vertrouw niemand.'

S. (31) uit Tsjetsjenië, zegt dan wel weer: 'Er zijn veel aardige mensen in Nederland, dus geef niet op en vecht tot het einde.' En zo is er nog veel meer - dit boek toont de oogopslag van deze 28 mooie mensen, een oogopslag die gezien moet worden, en het verwoordt hun stem, een stem die gehoord moet worden.